DRIVING SCHOOLS KARAT
BRANCHES

Autoschhol branch 2 Obolon
21 Tymoshenko ave., building 12а, 4th floor
Branch autoschool 6 Pechersk
Lesi Ukrainky Boulevard 5
Autoschool branch 1 Desnyanskiy
26 Mayakovsky Ave., "Daryna" shopping center, 2nd floor
Autoschool branch 3 Poznyaki Osokorky
31 Dragomanova st., 1st floor
Autoschool branch 11 Livoberezhna
Sverstiuka 2b street
Autoschool branch 10 Lisoviy
Sholom Aleyhema str 18
Autoschool branch 8 Darnytsya Chernihivska
бул. Верховної ради 14-б
Autoschool branch 7 Kharkivska
Харківське шосе, 57
Autoschool branch 10 Berezniaky Rusanivka
Buchmy 5 street
Branch 4 Sviatoshyn
25/23 Feodory Pushynoi st.
Autoschool branch 5 Holosiiv
36 Vasilkivska st.
Autoschool Online
Online course
Driving courses
Driving courses

Contact form with driving school Karat

We will contact you shortly